Ambitiøst direktørteam sikrer rekord år i KBH ZOO

“Der skal stadig investeres op mod 100 millioner kr. for at bringe ZOO i top-5 i verden,” mener kommercial direktør Christian Higraff og administrerende direktør Jørgen Nielsen. (Foto: Neel Andreasen)

Med rekordmange besøgende i 2018 og 2019 har administrerende direktør Jørgen Nielsen og kommerciel direktør Christian Higraff stået i spidsen for en markant transformation af den 160 år Zoologiske Have i København. Men der skal stadig investeres op mod 100 millioner kr. for at bringe ZOO i top-5 i verden, hvis det står til de to direktører.

Af Miklas Njor, Turisme.nu

”Det kan siges ret enkelt: I 2019 har vi slået alle de rekorder, der er værd at slå.” Administrerende direktør i Zoologisk Have København, Jørgen Nielsen, kigger på lutter sorte tal, når han gennemgår årets resultater. Besøgstal, omsætning, årskortsalg og gæstetilfredshed. Alle kurver peger stejlt opad, og det er en udvikling, der er gået rigtig stærkt de seneste 12-18 måneder.

”Bestyrelse og ansatte stemplede ind på en helt ny strategisk retning i slutningen af 2017. Vores strategiske afsæt hedder Zoo Vision 2020, hvor målet i korte træk er, at vende en stagnerende drift til vækst.

De seneste to år har man investeret 50 millioner på at opgradere alle gæstevendte aktiviteter – legeplads, toiletter, restauranter, cafeer, kiosker. Andre punkter på listen er renovering af dyrenes anlæg, bygninger, facader, grønne områder, bænke og skilte. Desuden er der investeret i events, der trækker gæster hele året rundt.

Fakta om Zoologisk Have

  • 1.570.000 gæster i 2019. 350.000 flere end 2018.
  • Årskortsalg er steget med 36% de seneste 24 måneder.
  • Genbesøg i ZOO vokset med 15 %
  • Driftsresultatet for 2018 + 2019 lige så højt som de seneste 17 år tilsammen.
  • 50% af overskuddet fra 2019 investeres i forbedringer af dyreanlæg, gæsteområder og ny digital strategi.
  • ZOO åbnede Madkastellet i 2019 med FOLK, Botanika og Bistro Panpan.
  • Omsætningen på Food & Beverages er i 2019 fordoblet og indtjeningen femdoblet.
  • Bistro Panpan vandt Verdens bedste Pandarestaurant ved Giant Panda Global Awards og fik i 2019 fem hjerter i Politiken.
  • Yderligere 80-100 millioner kr. skal fortsat findes via drift og fundraising for at bringe ZOO blandt de allerbedste i verden
Jørgen Nielsen (Foto: Neel Andreasen)

”Det kan siges ret enkelt: I 2019 har vi slået alle de rekorder, der er værd at slå,” siger administrerende direktør i Zoologisk Have København, Jørgen Nielsen.

Kommerciel direktør Christian Higraff har det daglige ansvar for alle gæstevendte aktiviteter og står blandt andet i spidsen for en af de mest synlige ændringer, der har tegnet succesen:

”Vi er ikke bange for at sige, at vi har leveret en gastro-revolution i ZOO de seneste 18 måneder. Haven var ganske enkelt ikke fulgt med den eksplosive udvikling den danske madscene har været igennem det sidste årti, og et hårdnakket rygte gik på, at dyrene spiste bedre end menneskene i ZOO. Dyrene spiser fortsat godt, men på 18 måneder har vi intet mindre end revolutioneret hele vores udbud på Food & Beverages, og det har vores gæster og de professionelle anmeldere belønnet os for med masser af ros og stjernestøv – og stigende omsætning til følge,” siger Christian Higraff med henvisning til de tre nye restauranter ZOO åbnede i partnerskab med Madkastellet i april 2019.

De seneste to års betydelige vækst i gæster og omsætning tager også afsæt i det stærke fokus de to direktører har sat på at skabe en helårsforretning, og dermed på at trække gæster i skuldersæsonerne.

Kommerciel direktør Christian Higraff (Foto: Neel Andreasen)

”Ved at satse på alt fra store events til intimkoncerter har vi skabt bevidsthed om, at ZOO er et besøg værd mange gange om året. I den forbindelse er det jo glædeligt at notere, at gæstestigningen allerede satte ind i 2018, og at den er fordelt over alle årets måneder,” siger Christian Higraff og nævner som eksempler: ”Jul i ZOO, ZOO Food Festival, Sandskulpturfestival – alt sammen store events, der har trukket masser af glade gæster – også i de måneder, hvor ZOO før i tiden lå øde hen.”

”Et hårdnakket rygte gik på, at dyrene spiste bedre end menneskene i ZOO. Dyrene spiser fortsat godt, men på 18 måneder har vi intet mindre end revolutioneret hele vores udbud,” siger Christian Higraff.

De seneste to års succes og vækst betyder dog ikke, at de to direktører sætter sig på hænderne i 2020. Administrerende direktør Jørgen Nielsen:

”Vi stræber efter at blive blandt de fem bedste zoologiske haver i verden, så vi er slet ikke i mål endnu. Vi har fortsat et efterslæb på vedligehold og udvikling af Haven, der kræver op mod 100 millioner i investeringer, så vi arbejder hårdt på fortsat at drive en sund og fremtidssikret forretning – og vi arbejder fortsat på at fundraise midler fra virksomheder og fonde til at udvikle endnu bedre anlæg til dyrene. Og apropos dyrene: Allerede nu ved vi, at der bliver født en elefant og to næsehorn i 2020, og om et par måneder kan vi også hilse på vores nyeste isbjørneunge, så også på den front vækster vi flot.”