Brøchner Hotels udfordrer opfattelsen af bæredygtighed

At drive hotel med omtanke kræver, at ansvaret placeres hos hotellerne frem for hos gæsterne. Det mener Brøchner Hotels, der lancerer en ny bæredygtighedsstrategi, hvor de forpligter sig til en række bæredygtige tiltag inden for tre primære fokusområder, der ikke kun handler om klima.

Den fremadstormende boutique hotelkæde har sat strøm til forretnings- og livsfilosofien om at drive hoteller “med omtanke”. Brøchner Hotels er klar med en ny bæredygtighedsstrategi, der lægger ansvaret på boutique hotelkæden frem for hos gæsterne.

Spørgeskemaundersøgelse

Link til spørgeskema om Danmarks nedlukning, corona og hvordan det påvirker dansk turisme

Den nye strategi indeholder en række konkrete initiativer, som alle iværksættes fra i år.

“At drive hoteller med omtanke handler om, at vi tager ansvar. Men ansvaret ligger hos os, ikke hos gæsten. Har man boet på hotel, kender man nok reminderne på værelset om at undgå at skifte håndklædet, spare på vandet, osv. For os er det ikke gæstens ansvar at træffe de valg, det er vores. Bæredygtighed handler for os om at træffe bedre valg, og dermed give gæsten mulighed for at gøre det samme. Skal vi gøre en reel forskel, så handler det om at kigge på hvad vi gør, fremfor at minde gæsten om hvad de kan gøre,” siger administrerende direktør, Nickolas Krabbe Bjerg.

Brøchner Hotels har i deres nye bæredygtighedsstrategi udvalgt tre fokusområder, der er forbundet til virksomhedens værdier; ansvar, passion og omsorg.

Fokusområderne har overskrifterne Produkt, Planet og Mennesker, der kobler sig til tre af FNs Verdensmål.

Produkt og Planet indeholder initiativer, der er søsat med omtanke for klima og for hvordan Brøchner Hotels tager ansvar for dette. Under Produkt hører blandt andre, at alle Brøchner-hoteller udelukkende anvender 100 % miljøcertificeret vindenergi fremstillet ved dansk vindkraft i deres elforbrug.

Frem mod 2025 er det desuden et mål for Brøchner Hotels at reducere deres el-, vand- og varmeforbrug med samlet 5-7%.

“Klimadagsordenen har alle dage været vigtig for os. Området Planet er derfor helt naturligt et område, der skal lægges kræfter i. Her skal vi blandt andet have udfaset al engangsplast- og emballage inden 2022. Og så har vi arbejdet målrettet på at nedbringe spild af vores morgenmadskoncept, Good Morning. It’s Organic!, hvilket vi skal udvikle i endnu højere grad i de kommende år,” siger Nicolas Krabbe Bjerg.

Fokusområdet indebærer desuden, at andelen af kød i morgenmadskonceptet maksimalt udgør 10 %. Derudover omfatter det en Supplier Code of Conduct, som forpligter alle leverandører til at leve op til en lang række bæredygtighedskrav.

Bæredygtighed er mere end klima

Med den nye bæredygtighedsstrategi gør Brøchner Hotels også op med forestillingen om at bæredygtige tiltag udelukkende omhandler klima.

“For os er det vigtigt, at bæredygtighed ikke kun er klima, og man vil aldrig se os købe CO2-kvoter nogle steder eller andre tiltag hvor vi køber os til klimaaflad. Vores fokus på bæredygtig rummer både miljø, social og økonomisk bæredygtighed, præcis som det også er afspejlet i FNs verdensmål. For os er det centralt for vores arbejde, at vi arbejder med alle disse aspekter”, forklarer Nickolas Krabbe Bjerg.

Derfor er mennesker er et lige stort fokus i boutique hotelkædens bæredygtighedsstrategi. I fokusområdet Mennesker har Brøchner Hotels således valgt at række ud til dem, der har brug for en hjælpende hånd.

Det har ført til et samarbejde med Aktivitetscentret Sundholm i København om at donere overskydende produkter fra deres hoteller til udsatte og hjemløse borgere.

Spørgeskemaundersøgelse

Link til spørgeskema om Danmarks nedlukning, corona og hvordan det påvirker dansk turisme

Derudover vil de to gange årligt afholde tøjindsamlinger på egne hoteller, hvorefter de donerer til byens herberg.

Desuden har boutique hotelkæden lanceret Brøchner Alumni, et netværk for tidligere og nuværende kollegaer, der gør det muligt at være en del af Brøchner-fællesskabet, selvom man ikke længere er ansat.

“Det er vigtigt for os, at social ansvarlighed sættes lige så højt på agendaen som vores indsatser for klima. Det er en udpræget misforståelse at bæredygtighed kun handler om klimabevidsthed. Vi må ikke glemme menneskerne og lokalområdet”, mener administrerende direktør Nicolas Krabbe Bjerg.

Alle initiativer i den nye bæredygtighedsstrategi vil være sat i gang inden udgangen af 2020, men Brøchner Hotels arbejder målrettet med initiativerne frem mod 2025.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *