Home / Infrastruktur / Kampagne sætter fokus på grønnere færgedrift

Kampagne sætter fokus på grønnere færgedrift

Den 28. november 2016 indledte Scandlines’ nye hybridfærge, M/F Copenhagen, sin fem dage lange prøvesejlads. Knap en måned senere blev den indsat i ordinær sejlads på ruten Gedser – Rostock, hvor søsterskibet M/F Berlin var sat ind otte måneder forinden.  De to færger er verdens største hybridfærger. Med dem er kapaciteten på ruten steget fra 18.000 til 26.000 passagerer dagligt, og hver færge kan overføre 460 biler eller 96 lastbiler. Mens kapaciteten er steget, er miljøbelastningen til gengæld faldet. Færgernes innovative hybridsystem reducerer brændstofforbruget med 2/3 per overfart per bil i forhold til konventionel færgedrift. (Foto: Scandlines)
Den 28. november 2016 indledte Scandlines’ nye hybridfærge, M/F Copenhagen, sin fem dage lange prøvesejlads. Knap en måned senere blev den indsat i ordinær sejlads på ruten Gedser – Rostock, hvor søsterskibet M/F Berlin var sat ind otte måneder forinden. De to færger er verdens største hybridfærger. Med dem er kapaciteten på ruten steget fra 18.000 til 26.000 passagerer dagligt, og hver færge kan overføre 460 biler eller 96 lastbiler. Mens kapaciteten er steget, er miljøbelastningen til gengæld faldet. Færgernes innovative hybridsystem reducerer brændstofforbruget med 2/3 per overfart per bil i forhold til konventionel færgedrift. (Foto: Scandlines)

Rundt omkring i de danske farvande er der en række færgeselskaber, som arbejder med hybriddrift – hvor batterier dækker en del af energiforbruget – har fokus på energioptimering eller er i gang med en fuldstændig overgang til at bruge LNG (flydende naturgas) eller el til fremdrift af færgen.

Det er en tydelig udvikling, som forventeligt vil fortsætte, da grønnere alternativer på flere stræk kan gå hånd i hånd med fornuftig forretningsudvikling.

Det sætter Færgerederierne nu et samlet fokus på med kampagnen ’En grønnere og grønnere færgefart’, der er skudt i gang på de sociale medier.

Du kan se videoen på Færgerederiernes Facebook-side.

”Færgeselskaberne har vist en klar vilje til at investere i grønnere løsninger, og det har samtidig været muligt at rejse de offentlige udviklingsmidler, som er afgørende for at drive forandringen,” fortæller Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier med ansvaret for færgerne.

“Endelig har man lovgivningsmæssigt også skabt bedre vilkår for eksempelvis eldrift. Samlet set så blinker det danske færgekort i højere og højere grad grønt, og det vil vi gerne markere med  kampagnen,siger han.

Han henviser til, at Folketinget eksempelvis for godt et år siden besluttede at sænke elafgiften for de mindre færger.

Tilsvarende har aftalen om at fjerne den såkaldte PSO-afgift – som ellers har været en betydelig hindring for at omstille til eldrift – også godt et år på bagen. Begge dele ting som har betydning for en grønnere færgefart.

Hybridfærger til Gedser-Rostock

Grønne ambitioner, bedre økonomi i eldrift, samt adgang til nødvendige innovationsmidler fra EU’s Connection Europe Facility har alt sammen været drivende for Scandlines, da rederiet valgt en grønnere, hybridfærge-løsning for de to nybygninger til ruten Gedser-Rostock.

”Vi har som rederi en klar strategi om at udvikle os i en stadigt grønnere retning,” siger Søren Poulsgaard Jensen, adm. direktør i Scandlines og næstformand i Færgerederierne.

“Her var de to nye hybrid-færger M/F Berlin og M/F Copenhagen store skridt i den rigtige retning. Scandlines har en ambition om, at tage næste skridt ved at gå over til ren eldrift på færgerne mellem Rødby og Puttgarten i løbet af få år. Her er afskaffelsen af PSO-afgiften en nødvendig forudsætning for, at det regnestykke kan hænge sammen, så den politiske beslutning var vigtig,” siger Søren Poulsgaard Jensen.