Resultat af Coronaanalyse: Fra muligheder til mareridt

For en måned siden – nærmere bestemt den 11. februar – undrede vi os på Turisme.nu over, hvilken effekt monstro denne Coronavirus ville have på den danske turistbranche. På det tidspunkt var det ‘bare’ en virus i Kina, og forventningen var, at Coronavirus kun ville påvirke de virksomheder, der havde kinesiske gæster. Undersøgelsen skal ses i det lys, og er altså afsluttet før Danmark lukkede ned.

Af Miklas Njor, Turisme.nu

På Turisme.nu har vi lavet en lille spørgerunde blandt læserne. Spørgeskemaet bestod af 7 spørgsmål og læserne blev via en artikel, nyhedsbreve og sociale medier opfordret til at svare.

Undersøgelsen kørte over tre uger fra 11. februar 2020 til 6. marts 2020, og det er værd at bemærke, at spørgsmålene blev formuleret på et tidspunkt, hvor Coronavirus blev anset som et ‘kinesisk’ problem.

Det nærmer sig det tragikomiske, at der indtil for 8 dage siden var respondenter, der vurderede, at Coronavirus kunne få en positiv effekt for det danske turisterhverv, fordi gæsterne ville søge mod Danmark i stedet for hårdere ramte områder. På bare 1 uge er udsigterne for det danske turismeerhverv blevet vendt fuldstændig på hovedet.

30 personer har svaret, hvilket ikke er mange, så vi er et stykke fra at kunne fastslå at resultaterne er repræsentative for turistbranchen.

Men der er alligevel en del observationer, vi kan lave med det in mente.

Hvad blev deltagerne spurgt om?

SpørgsmålAntal Svar
Hvilken del af turistbranchen arbejder I i?30
I hvilken by i Danmark arbejder I?30
Forventer du et økonomisk tab på baggrund af Coronavirusen?30
En effekt af Coronavirus er, at turister fra Kina i langt mindre grad rejser til udlandet. I hvor høj grad vil udeblivelsen af kinesiske turister påvirke jeres virksomhed?30
Hvor stor en procentdel af jeres omsætning stammer fra kinesiske turister?30
Har du kommentarer, så må du gerne skrive dem her.11
Hvis vores journalist må kontakte dig for uddybende spørgsmål, kan du skrive kontaktoplysninger her.12


Inden vi gennemgår hvert spørgsmål, så var der ved den indledende gennemgang – en såkaldt Exploratory Data Analysis (EDA) – én ting der sprang i øjnene.

Nemlig tidslinjen for, hvornår folk svarede.

Tidslinjen vises underneden.

Det er interessant, for ved udbruddets start handlede nyhederne mest om, at der ville være færre kinesiske turister i Danmark.

Den 27 februar (uge 9) meldes om det først tilfælde af Coronavirus i Danmark. Ved udgangen af uge 9 er der 4 tilfælde.

Horesta mener d. 5 marts (uge 10), at man skulle slå koldt vand i blodet, samme dag som Dansk Erhverv mener, at der bliver behov for hjælpepakker p.g.a. Coronavirus.

I løbet af uge 10 stiger tallet til 35 tilfælde. Der begynder at komme gule breaking news-bjælker på mediernes hjemmesider, og statsminister Mette Frederiksen opfordrer arrangører til at aflyse arrangementer hvor der er flere end 1.000 samlet og Italien lukker landet ned.

Hvis man kigger på grafen for oven, så ser man også at uge 10 er klar højdespringer for antallet af besvarelser, og hvis man laver en tidslinje for samme periode, som vist forneden, der viser udviklingen pr. dag, så ses det tydeligt, at 6. marts er højdespringer.

På redaktionen havde vi allerede d. 4. marts valgt at lukke spørgeskemaet fredag d. 6 marts ved middagstid. Set i bagklogskabens klare lys, så burde vi måske have fortsat en uge til.


Lad os kigge på svarene.

Spørgsmål1: Hvilken del af turistbranchen arbejder I i?

Hovedparten af deltagerne arbejder på et “Overnatningssted”, som “Guide & Touroperatør” eller med “Andet”.

Deltagere der arbejder med “Detailhandel”, i “Rejseselskab”, samt på “Museum & Attraktion” fylder meget lidt i undersøgelsen.

Der er ikke så meget at sige om grafen forneden, andet end at den viser demografisk data om de der er med i undersøgelsen.

Det samme gælder for næste spørgsmål

Spørgsmål 2: I hvilken by i Danmark arbejder I?

Da der ikke er så mange svar har vi valgt at gruppere byerne i deres respektive regioner.

I grafen forneden ses, at det hovedsageligt er deltagere fra Region Syddanmark og Hovedstaden der har deltaget i undersøgelsen.


Hvis vi grupperer efter region og type af turistforretning, så får vi grafen forneden.

Der kan vi se, at der er en variation i hvem der har svaret, alt efter region. Vi kan også se, at flest “Andet” og “Overnatningssted” i Region Syddanmark har valgt at svare, samt at flest “Guide & Touroperatør” har valgt at svare i Region Hovedstaden.


Nu hvor vi har demografien på plads, lad os kigge på deltagernes forventning til hvordan Coronavirus vil påvirke deres forretning.

Spørgsmål 3: Forventer du et økonomisk tab på baggrund af Coronavirusen?

I grafen forneden er der dødt løb mellem “Ja” og “Nej” til, om der forventes et økonomisk tab på baggrund af Coronavirusen. Der er også en stor portion deltagere, der har svaret “ved ikke”.


For at vride lidt mere viden ud af tallene, så lad os igen kigge på en tidslinje for hvornår deltagerne svarede og hvad de svarede på spørgsmålet (vist forneden).

Det er slående, at deltagerne den første uge er sikre på, at “Nej” Coronavirus kommer ikke til at få betydning økonomisk, for ugen efter at skifte over i “Ja”, det kommer til at få betydning.

Derefter er der stort set ingen der svarer, for derefter i uge 10 at være dødt løb mellem “Ja” og “Nej” og et par “Ved ikke”. Det er også i denne sidste uge af undersøgelsen, at medierne begynder at skrive mere intenst om Coronavirusen, og det kan være at det begynder at gå op for flere, at virusen er noget man skal have en holdning til.

Måske en læring kan være, at det er vigtigt, at myndigheder langt tidligere i en epidemi kommunikerer klart og tydeligt.

Kigger vi på fordelingen af Ja/Nej/Ved ikke svar fordelt over Region, så kan vi se, at Region Hovedstaden er den region, hvor allerflest deltagere forventer et økonomisk tab.

Lad os se på fordelingen over brancher (se graf herunder)

Det er lidt overraskende, at “Overnatningssteder” i så høj grad svarer “Nej”.

Guide og Touroperatører er ret klare i mælet om, at deres økonomi vil blive påvirket af Coronavirus.

Spørgsmål 4: En effekt af Coronavirus er, at turister fra Kina i langt mindre grad rejser til udlandet. I hvor høj grad vil udeblivelsen af kinesiske turister påvirke jeres virksomhed?

Graver man lidt dybere end Ja/Nej svar og kigger på hvor kraftig effekten forventes at blive (se graf forneden), ser man at majoriteten af “Overnatningssteder” sætter graden af udeblivelse af kinesere til 1, som er det laveste på skalaen, der går fra 1 til 7.

For “Overnatningsstederne” er der nogle få som svarer 7.

“Museer & Attraktioner”, derimod, er helt overbeviste at de manglende kinesiske turister får en negativ effekt.

“Guide & Touroperatører” og “Andet” er hovedsageligt ikke så bekymret, med kun en fjerdedel på fem eller derover. “Detail” mener at det ingen effekt får.


Så, hvor berørte er de forskellige virksomheder i turistbranchen?

Eller sagt på en anden måde, hvor stor en andel af deres indtjening stammer fra kinesiske turister, som i bund og grund er det spørgeskemaet handler om.

Spørgsmål 5: Hvor stor en procentdel af jeres omsætning stammer fra kinesiske turister?

Ang. hvor stor en procentdel af turistvirksomhedernes omsætning stammer fra kinesiske turister, der kan vi se, at:

12 deltagere svarer “0%”; 14 deltagere svarer “1-10%”; 3 svarer “10-25%”; og én deltager svarer “Ved ikke”.

D.v.s. lidt under halvdelen har i nogen grad omsætning fra kinesiske turister og lidt under halvdelen har ikke. Så er der 3 der henter mellem “10-25%” af deres omsætning fra kinesiske turister.


Hvis vi kigger på fordelingen bredt ud over typen af turistvirksomhed, som vist forneden, så kan vi se, at de mest sårbare er “Andet” og “Guide & Touroperatører”

Spørgsmål 6: Deltagernes kommentarer

Kommentarerne som deltagerne af spørgeskemaundersøgelsen har skrevet er vist i tabellen underneden.

SvarType af turisme virksomhedByDato
Tror tværtimod at det vil påvirke positivt – gæsterne rejser til DK istedet for områder som er meget påvirket at Corona – vi kan allerede se det nu!OvernatningsstedHaderslev2020-03-06
Mange af mine gæster (amerikanere) kommer med skib, en del har aflyst deres rejser allerede nu.Guide & TouroperatørKøbenhavn2020-03-06
Hvis tendensen om at stoppe med at flyve fortsætter, kan det påvirke vores besøg fra udlandet, dvs. fra UK, Frankrig, Italien, USA og Australien. Disse repræsenterer omkring 25% af vores omsætning.OvernatningsstedAls Odde tæt på Hadsund2020-03-06
Vores problem opstår når tyskerne ikke længere tør rejse — over 50 % af vores turister er tyskere — Vi har 509.000 registrerede overnatninger — hvor over halvdelen er tyskereAndetRudkøbing2020-03-06
“-” (Blankt svar)RejseselskabTønder2020-02-29
Jeg forventer at lidt flere vil blive hjemme generelt, og det vil gavne min forretning der er baseret på danske kunder.Guide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-22
Vi forventer ikke mindre men mere salg, fordi nogle af vælge en sikker destination og ønsker ikke at rejse langt til udlandet (uden for Europa).AndetRømø2020-02-22
Vi tror på at Corona-viruset istedet for kan komme til at påvirke os positivt forstået på den måde at gæster som overvejer at flyve til Østen i stedet for tager et sommerhusophold udenfor højsæsonen. Danmark er et sikkert og frit land at holde ferie i og det er vigtigtDetailhandelSøndervig2020-02-17
Vi har lavsæson nu, så er ikke påvirket så megetGuide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-12
Jeg lejer cykler ud og laver guidede cykelture. Kinesere cykler ikke så megetGuide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-11
Vi har ikke mange cyklende kinesiske turister. Men hvis rejser generelt bliver sværere, og det påvirker amerikanere,australier osv – så kan vi tabe stor omsætning.Guide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-11


Hvis vi opdeler listen af spørgsmål fra tabellen foroven, alt efter om deltageren ser effekten af Coronavirus positivt, negativt eller neutralt, ser listen ud som vist længere nede.

Fra de tre nye tabeller kan vi se, at der er lige mange positive som negative svar.

Det er interessant, at de mange positive svar cirkler omkring en forventning om, at danskerne så vil drage ud i Danmark og holde ferie, i modsætning til at holde ferie i udlandet. De fleste af svarene er kommet tidligt i undersøgelsen, på det her tidspunkt havde ingen forestillet sig, at Danmark ville lukke ned som det har gjort.

Derimod er de fleste negative svar kommet sidst i undersøgelsen, hvor der har været stor bevågenhed omkring hvilken effekt Coronavirusen ville få for danskerne også.

Da der er så få svar, så kan man ikke udlede noget ang. holdingen til Coronavirus med udgangspunkt i typen af turistvirksomhed eller by.

Positive svar (4)

SvarType af turisme virksomhedByDato
Tror tværtimod at det vil påvirke positivt – gæsterne rejser til DK istedet for områder som er meget påvirket at Corona – vi kan allerede se det nu!OvernatningsstedHaderslev2020-03-06
Jeg forventer at lidt flere vil blive hjemme generelt, og det vil gavne min forretning der er baseret på danske kunder.Guide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-22
Vi tror på at Corona-viruset istedet for kan komme til at påvirke os positivt forstået på den måde at gæster som overvejer at flyve til Østen i stedet for tager et sommerhusophold udenfor højsæsonen. Danmark er et sikkert og frit land at holde ferie i og det er vigtigtDetailhandelSøndervig2020-02-17
Vi forventer ikke mindre men mere salg, fordi nogle af vælge en sikker destination og ønsker ikke at rejse langt til udlandet (uden for Europa).AndetRømø2020-02-22

Neutrale svar (3)

SvarType af turisme virksomhedByDato
“-” (Blankt svar)RejseselskabTønder2020-02-29
Vi har lavsæson nu, så er ikke påvirket så megetGuide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-12
Jeg lejer cykler ud og laver guidede cykelture. Kinesere cykler ikke så megetGuide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-11

Negative svar (4)

SvarType af turisme virksomhedByDato
Mange af min gæster ( Americaner) kommer med skib, en del har aflyst deres rejser allerede nu.Guide & TouroperatørKøbenhavn2020-03-06
Hvis tendensen om at stoppe med at flyve fortsætter, kan det påvirke vores besøg fra udlandet, dvs. fra UK, Frankrig, Italien, USA og Australien. Disse repræsenterer omkring 25% af vores omsætning.OvernatningsstedAls Odde tæt på Hadsund2020-03-06
Vores problem opstår når tyskerne ikke længere tør rejse — over 50 % af vores turister er tyskere — Vi har 509.000 registrerede overnatninger — hvor over halvdelen er tyskereAndetRudkøbing2020-03-06
Vi har ikke mange cyklende kinesiske turister. Men hvis rejser generelt bliver sværere, og det påvirker amerikanere,australier osv – så kan vi tabe stor omsætning.Guide & TouroperatørKøbenhavn2020-02-11

Da der er få svar kan vi ikke drage de store konklusioner, men det er nu stadig interessant at se, hvordan holdninger skifter fra, at Coronavirus er et problem langt væk, til at problemet pludselig står og stirrer dig dybt i øjnene.

Hele verden er blevet taget på sengekanten, og på en måde er det positivt at se, at den danske turistbranche – i hvert fald 30! – har reflekteret over hvad coronavirusen betyder for deres levebrød.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *