Home / Tag Archives: Ringkøbing-Skjern Kommune

Tag Archives: Ringkøbing-Skjern Kommune

Nyt internationalt samarbejde skal løfte turismen i Ringkøbing-Skjern

Den nyeste viden om turismeudvikling skal tilflyde områdets små og mellemstore turismeaktører gennem et internationalt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Turisme og turismeorganisationer og universiteter fra Portugal og England. Alliancen er kommet i stand gennem kommunens tætte samarbejde med Region Midtjyllands kontor i Bruxelles, CDEU. Projektet koster 337.774 euro (ca. 2,5 mio. kroner) og finansieres af EU-midler.

Læs mere

Turismens prestigeprojekter risikerer at ryge i vasken

  Ringkøbing-Skjern og Sønderborg Kommuner gør i et fælles brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen samt til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg opmærksom på, at to store og ambitiøse turismeprojekter, risikerer at komme i klemme i en langsom proces med omplacering af kystnære sommerhusområder. De to projekter er Nordals Ferieresort i …

Læs mere

Ringkøbing: Videns- og aktivitetscenteret NaturKRAFT

Oplevelsescenteret vil strække sig over et areal på 50 ha og bestå af en ringvold omkring en stor hovedbygning. Illustration: Thøgersen og Stouby ApS

PROJEKT:  A.P. Møller Fonden støtter opførelsen af en visionær oplevelsespark ved Ringkøbing med 100 mio. kr. Den vestjyske kyststræknings naturkræfter og landskab er rigt på potentialer. Med afsæt i disse stedbundne ressourcer har visionen om at skabe en videns- og aktionspræget helårsattraktion af højt internationalt tilsnit været under udvikling gennem …

Læs mere