Home / Turismens aktører / Turismens forskere

Turismens forskere

Foto: Tulane Public Relations

Dansk turismeforskning foregår på en række af landets højere læreanstalter samt enkelte lokale institutter, der har meget fokuseret forskningsindsats som fx kystturisme. (Arkivfoto: Tulane Public Relations)

Oversigt over dansk turismeforskning

TiD: Turismeforskerne i Danmark. 

Turismeforskerne i Danmark (TiD) blev dannet i foråret 2012 med det formål at fremme turismeforskningen i Danmark gennem såvel synliggørelse som erfaringsudveksling. TiD har 51 medlemmer fra alle danske universiteter og centre, hvor der bedrives turismeforskning.

Hvis du vil have et hurtigt overblik over, hvad de enkelte forskningsinstitutioner beskæftiger sig med, og hvad de enkelte forskere særligt beskæftiger sig med, kan du få et hurtigt overblik hos TiDs oversigt på denne side. 

CBS: Copenhagen Business School

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse; Institut for Afsætningsøkonomi; Institut for Innovation og Organisationsøkonomi; Institut for IT-ledelse.

På CBS findes der 11 forskere, der er specialiseret i turismeforskning. Da turisme er del af serviceområdet, findes turismeforskning på tværs af forskellige institutter. Forskerne er fordelt således: 7 forskere ved Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT), 2 forskere ved Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) og Center for Tourism and Culture Management (TCM), 1 forsker ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO) samt 1 forsker ved Institut for IT-ledelse (ITM).

Roskilde Universitet

Center for Oplevelsesforskning; Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring; Institut for Kommunikation, Virksomhedsledelse og Informationsteknologier

Syddansk Universitet – Center for Turisme, Innovation og Kultur

Syddansk Universitet – Center for Turisme, Innovation og Kultur. Centerleder Janne Liburd er samtidig formanden for Turismeforskere i Danmark (TiD).

Aalborg Universitet,

Institut for Kultur og Globale Studier, Tourism Research Unit

Tourism Research Unit (TRU) tilhører Institut Kultur og Globale Studier og er fysisk placeret både på Aalborg Universitets campus i Aalborg og København. Forskningsmæssigt fokuseres der på fem hovedområder: forbrugerstudier, herunder identitetskonstruktion; inter-organisatoriske relationer; turismepolitik og destinationsudvikling; markedskommunikation; produktudvikling og innovation. På grund af turismens interdisciplinære karakter går mange forskningsprojekter på tværs af disse fem områder.

Aarhus Universitet, Department of Business & Technology, Herning

AU Herning er et tværfagligt miljø med fokus på kommunikations-, erhvervsøkonomiske og ingeniørvidenskabelige metoder. Pt. er turisme som forskningsområde under opbygning. Det overordnede tema for forskningen vil være destinationsudvikling, hvor både ferie- og erhvervsturisme er relevante områder.

CRT.dk: Center for Regional- & Turismeforskning 

Center for Regional- og Turismeforskning beskæftiger sig med analyseopgaver og udviklingsprojekter særligt med fokus på yderområder i Danmark. CRT deltager også i nationale og internationale forskningsprojekter og forskningsnetværk. CRT har kontor på Bornholm og i København.

CKT.dk: Videncenter for Kystturisme (CKT)

Videncenter for Kystturisme skal bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan træffe vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag.