Turister risikerer online-mareridt

Hvilke ruter, man får serveret i sin planlægning, afhænger i høj grad af, hvor man søger sin information. Der er i dag ikke en samlet platform for vandrer- og cykelstier. (Arkivfoto Will Kirk)
Hvilke ruter, man får serveret i sin planlægning, afhænger i høj grad af, hvor man søger sin information. Der er i dag ikke en samlet platform for vandrer- og cykelstier. (Arkivfoto Will Kirk)

Vandretur på Camømoen eller Hærvejen? Cykeltur på Østersøruten eller Vestkystruten? Den danske natur er en ‘all-you-can-eat-buffet’ af oplevelser, men hvor finder man ruten? Turister risikerer et online-mareridt inden de overhovedet er kommet afsted på cykel- eller vandreferien.

Af Lars Bo Axelholm, redaktør, Turisme.nu

Sammenlignet med udlandet så halter det gevaldigt med infrastrukturen til både vandre- og cykelture i Danmark. Nu efterlyser Friluftsrådet en fælles formidlingsplatform og et sammenhængende sti- og rutenetværk. Der er nemlig ingen, der har det forkromede overblik.

Coronakrisen betyder, at mange danskere har droppet sommerturen sydpå, og derfor kommer til at tilbringe sommerferien inden for landet grænser, måske ovenikøbet med planer om længere vandreture eller cykelferie.

Men hvordan bliver hr. og fru Jensen så ‘hjulpet’, hvis man har lyst til at planlægge en tur?

Bare en enkelt Google-søgning på ‘cykelruter i Danmark’ kan give sved på panden, inden man overhovedet har fået pumpet cyklen og spændt cykelhjelmen.

Der findes et væld af online-cykelrute-vejvisere og app’s, der tilbyder at vise vej på cykelturen.

Naturstyrelsen har fx en online vejviser til cykelruter på Udinaturen.dk og Vejdirektorat tilbyder et digitalt kort over de nationale cykelruter.

Men værdien af søgeresultatet afhænger meget af, hvilken vejviser, man er havnet på. Det afslører en stikprøve, hvor vi søger efter cykelruter på Bornholm:

Vi søger efter cykelruter på Bornholm: Her på Naturstyrelsens hjemmeside Udinaturen. Der er tilsyneladende ingen cykelruter. (Skærmdump, Udinaturen.dk)
Og her til sammenligning den samme søgning på Vejdirektorats hjemmeside: https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/. (Foto: Skærmdump)

Hvis man hellere vil trille på en mountainbike eller opleve naturen med vandrestøvler og rygsæk, står man på samme måde over en tsunami af information.

Det er kort sagt svært og uoverskueligt at finde det rigtige sted at komme i gang.

Sidste år udkom rapporten ‘Fremtidens Stier og Ruter’, og her blev udfordringen understreget:

Hvis stierne og ruterne formidles, så sker det på et væld af forskellige digitale platforme, og med ofte uensartede standarder for udformning, skiltning, formidling osv.’ hed det bl.a. i rapporten, der var udarbejdet af Københavns Universitet og Bark Rådgivning.

Nu opfordrer Friluftsrådet så til, at man får gjort noget ved problemet:

“Der er stor interesse for eksempelvis vandring og cykelturisme i Danmark i øjeblikket, så derfor er det ærgerligt, at sammenhængen i stier og cykelruter ikke er bedre. Der er i dag ingen fælles platform til formidling af, hvilke stier og ruter der findes,” siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

“Det betyder, at det som bruger er meget svært at få overblik over, hvor man kan tage hen, og hvad man kan forvente af den sti eller rute, man vil ud på. Derudover er der også stort uforløst potentiale i at koble nogle af de eksisterende stier og ruter, så man ikke kun kan komme fra A til B, men får flere muligheder for rundture og kan planlægge sin tur mere fleksibelt,” siger Niels-Christian Levin Hansen.

Derfor er der altså brug for et sammenhængende netværk af stier og ruter, som dækker hele landet, og at dette formidles på en samlet platform, mener Friluftsrådet.

De nationale cykelruter på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikken.dk (Foto:Skærmdump)
Cykelruter på Naturstyrelsens side Udinaturen.dk (Foto: Skærmdump)

Danmark kan lære af andre lande

I rapporten Fremtidens Stier og Ruter blev det også beskrevet, hvordan adskillige af de lande, som vi normalt sammenligner os med, har et langt mere udviklet systemet til rekreativ infrastruktur end Danmark. 

Ingen har det fulde overblik

Et fuldstændigt overblik over ruter og stier i Danmark er svært at få, da data er mangelfuld. Dog træder én udfordring tydeligt frem i forsøget på at skabe et godt overblik over danske stier og ruter; nemlig at det er et billede, der skal stykkes sammen af mange forskellige kort og kilder og at ingen har et fuldt overblik over, hvad der findes af rekreative stier og ruter på manglen på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Hvis stierne og ruterne formidles, så sker det på et væld af forskellige digitale platforme, og med ofte uensartede standarder for udformning, skiltning, formidling osv. Og
der er mange stikoncepter i spil, fra Spor i landskabet over Kløverstier til Naturstyrelsens vandreture m.fl.

Kilde: Fremtidens Stier & Ruter, Københavns Universitet og Bark Rådgivning, april 2019.

I Holland har man gode erfaringer med et såkaldt knudepunkt-system til cykelruter, som dækker hele landet. Her er over 35.000 kilometer cykelruter forbundet i et finmasket net med nummererede knudepunkter, der gør det muligt at skræddersy sin helt egen rute. Ruterne formidles på en app, trykte cykelkort, skiltning og oversigtskort undervejs på ruterne.

I Schweiz er der i løbet af en årrække blevet udviklet et nærmest enestående system, der organiserer stier og ruter – både vandrestier, cykelstier, kanoruter og skiløjper – i et fælles system på en hjemmeside og gennem ensartet formidling i landskabet.

Tyskland har et vidt forgrenet net af vandrestier, som omfatter både korte rundture og lange, internationale vandreruter. Her arbejder man blandt andet med certificering af såkaldte kvalitetsvandreveje, som udpeges efter en række kvalitetskriterier, for eksempel til stiens overflade og bredde, skiltning og naturmæssig kvalitet.

Går glip af potentiale

Friluftsrådet mener, at de udenlandske erfaringer viser, hvordan de etablerede infrastrukturer har haft stor betydning for udviklingen af friluftsliv, naturturisme og erhvervsudvikling, og at der derfor er et stort uudnyttet potentiale i at gå i sammen retning i Danmark.

“Rapporten viser, at der er behov for, at vi gør noget, hvis vi ikke skal sakke yderligere bagud og dermed gå glip af det store potentiale. Der er behov for en nationalt koordineret indsats, for ellers bliver det bare lappeløsning på lappeløsning,” siger Niels-Christian Levin Hansen.